Zoek jezelf

Met alle nieuwkomers in de vereniging, inclusief herintreders, is het goed de geschiedenis weer op te rakelen. Wat hoe lang spelen jouw teamgenoten bij onze club, en met wie heb jezelf eigenlijk samen gespeeld?

Ter ere van het 35-jarig bestaan is een tool ontwikkeld die de historie van (bijna) elk lid in kaart brengt, inclusief actieve jaren, teamgenoten  en andere eigenaardigheden. De data is bijgewerkt, JE vindt de tool onder 35 jaar Vips of nog makkelijker hier. Zoek je zelf maar eens op (gebruik van initiaal is in kader wet AVG, en veronderstelt niets crimineels …)