Contributie

De jaarcontributie voor seizoen 2021/2022 bedraagt per lid € 195,= en kan worden voldaan op ING-rekening NL84INGB0005349998 ten name van Volleybalvereniging Vips’83 te Enschede.

Het liefst hebben we dat de contributie voor een heel jaar in één keer voldaan wordt. Je kunt ook per betalingsperiode betalen, drie keer 65 euro. Je moet die 65 euro dan voor 1 september, 1 december en 1 maart overmaken.

In de contributiegelden zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de spelerskaart voor competitiespelende leden. De kosten van de spelerskaart worden elk jaar door de Nevobo vastgesteld. In het seizoen 2021/2022 is dat € 110,= per persoon. Spelers van Heren 1 en Heren 2 betalen € 150,- per persoon voor de spelerskaart.

Wellicht ten overvloede: indien je alleen mee traint en geen competitie speelt, hoef je de kosten voor de spelerskaart niet te betalen.

Een jonge volleybalvereniging in Enschede die met 6 dames- en 4 herenteams in de Nevobo competitie speelt.