ALV 2010

Het bestuur heeft donderdag 20 mei geprikt voor de algemene ledenvergadering. Plaats van handeling is de Diekmanhal, aanvang 20 uur. We hebben echt wat te  bespreken dit jaar: de sponsoring van onze club en contributieverhoging zijn belangrijke agendapunten.
De rest van de agenda volgt zo snel mogelijk. Komt allen donderdagavond 20 mei naar de Diekmanhal!
Op de sectie Alleen voor leden vind je de eerste stukken voor de vergadering, de komende dagen worden daar nieuwe documenten aan toegevoegd.

AANVULLING VAN DE SECRETARIS:
Mocht je verhinderd zijn, dan kun je een ander verengingslid machtigingen voor stemming. Dit dien je wel kenbaar te maken voor 20 mei 2010, 13:00 uur. Kenbaar maken gaat via een e-mail gericht aan secretaris@vvdekater.nl, waarbij je aangeeft wie je machtigt. Op de agenda zullen de onderwerpen worden benoemd waarover gestemd gaat worden.