ALV benoemt nieuwe bestuursleden

Nieuwbestuur Wik Heerma is de nieuwe voorzitter van vv De Kater. Hij neemt het stokje over van collega-H1-speler Bert van de Woord. Wik is niet het enige nieuwe bestuurslid: staande de vergadering stelde Maarten Verhoeven zich kandidaat voor de TC-functie. Vincent Pluk werd  formeel benoemd tot secretaris; hij fungeerde de afgelopen maanden al ad interim in die functie.

Maarten volgt als TC-bestuurslid Ingrid Feitsma op. De vertrekkende bestuursleden, inclusief oud-secretaris Vronica Falkmann, werden door de leden bedankt voor hun inspanningen voor de De Kater.

De ALV had voor het eerst in de Diekmanhal plaats. Die locatie heeft kennelijk aantrekkingskracht, want de opkomst was bijzonder groot. De leden stemden in met een verhoging van de contributie (die de afgelopen 5 jaar op hetzelfde peil was gebleven). De volle agenda en een discussie over de gewenste structuur van de vereniging vergden veel tijd, maar leidden tot heldere uitgangspunten voor de komende jaren. Opvallend was de eensgezindheid in de stemmingen.

De vereniging had aan de dameskant begin van het afgelopen seizoen problemen door het vertrek van het bijna voltallige Dames 1. De dames hebben zich daar bijzonder door heen geslagen, met veel flexibiliteit en ondersteuning van elkaar. Het resultaat is er naar: alle drie teams zijn zeer hechte ploegen geworden, die in (vrijwel) dezelfde samenstelling het volgende seizoen ingaan en nu al weten dat zij elk voldoende speelsters hebben. Dit situatie is totaal anders dan voorgaande jaren.
De herentak kent weinig verloop, waarbij seizoen 09/10 bijzonder was door de oprichting van competitieteam Heren 3 dat zich al voor aanvang van de wedstrijden een echt Kater-gezelschap toonde.

De Kater staat er wat dat betreft dus uitstekend voor. Daaraan dragen alle leden allemaal een steentje bij. Toch springen er altijd weer een paar mensen uit. Traditiegetrouw onderscheidde het bestuur namens de club daarom in de ALV gisteren weer bijzondere inspanningen van individuen: Joke Berends kreeg daarom een attentie, net als Eddy van Keulen (‘de broer van”) – geen lid maar wel jarenlang op technisch bvlak medeverantwoordelijk voor de elektronische communicatie binnen de vereniging.

Voor een weergave van het verloop van discussies en stemmingen over enkele interne onderwerpen verwijzen wij naar het verslag van de secretaris, dat te zijner tijd naar de leden wordt gestuurd en op het besloten gedeelte van de website zal worden geplaatst.