Geen nieuwe shirts, wel tientjesleden

In een geanimeerde ledenvergadering kreeg woensdagavond de eigen naaimachine de voorkeur boven de erkende couturiers: het huidige shirt werd door de meerderheid prima bevonden, zolang het model is aan te passen voor de dames. Zij gaan dus of zelf aan de slag of bestellen het inmiddels leverbare damesmodel bij de fabrikant. De eerste twee jaar speelt de club in het vertrouwde tenue, aldus de ALV.

Ander punt van discussie was de introductie van het fenomeen tientjeslid: oud-leden die bij De Kater betrokken willen blijven en in ruil voor dat tientje onze activiteiten kunnen bezoeken. Dit geldt ook voor nieuwelingen die geen spelend/trainend lid willen worden. Het voorstel werd unaniem aangenomen.
De ALV ging als een bliksem door de vele stukken, waarbij vermeldingswaardig is dat we alwéér een jaar zonder contributie’verhoging ingaan (waarschijnlijk wel het laatste jaar…) De ergernis over de boetezucht van de Nevobo kwam even aan de orde, net als de nieuwe ledenwerving (fraaie posters, flyers uitgereikt) en enkele wisselingen van bestuurlijke wacht: Sietske werd bedankt voor al haar inspanningen en wordt als penningmeester opgevolgd door Genie, Ingrid is formeel benoemd als bestuurslid technische zaken ofwel TD.
Maurice werd goed voor al zijn inspanningen voor de club bedankt, en nam in zijn kielzog Richard en Roel mee wegens de lancering van de nieuwe site. In de tussentijd werd Robert telefonisch verrast in een vergadering om te worden toegezongen door voorzitter Bert – Robert is de eerste die 25 jaar bij de club heeft volgemaakt én ook nog eens van grote waarde geweest in talrijke functies (welke eigenlijk niet?). Het bijbehorende kadootje houdt de jubilaris tegoed.
@Robert: voortaan wel even duidelijk afmelden, nu moest de burgemeester onverrichterzake met het lintje weer huiswaarts…

Alle overige wetenswaardigheden zijn ongetwijfeld verdronken in een goed glas Weizen. O wacht, toch nog: dames en heren spamrobots, wilt u ons niet meer lastig vallen!