Richard jongste loot H1-stam

Richard heeft gisteren formeel onze uitnodiging geaccepteerd en is daarmee volwaardig lid van ons team. Vreemd genoeg accepteerde hij die uitgestoken hand niet rechtstreeks, maar liet hij Bert, Geert en mij een volledige ALV lang in spanning.

Richard volgt Henri op en zal als het goed is geen setups uitdelen maar de meeste balletjes op mid gaan slaan. De razende fietser/loper haalt het teamgemiddelde qua leeftijd met z’n 31 enorm naar beneden. Later volgt in het teamoverzicht een andere beschrijving, hier laten we bij deze twee door hemzelf ingediende foto’s: zoek de 10 verschillen!

Richard320061 Richard320063