Pollfraude aangepakt

De directie van dit weblog heeft ingegrepen. Het vermoeden van fraude in de peiling van MVP 2008 nam dusdanige proporties aan, dat besloten is deze te verwijderen. Sputterende veelstemmers, die beweerden dat bepaalde buttons niet zouden werken en zichzelf daarom maar van nog meer stemmen bedienden, zijn gewaarschuwd. Bij een volgende poging tot fraude worden zij uitgesloten van deelname!
De nieuwe poll heeft niet de MVP als onderwerp, maar de MPV. En dan niet zo’n blikken vehikel, maar de verkiezing van Meest Prutsende Volleyballer 2008. Opnieuw zijn alle spelers kandidaat. Laat deze belangrijke verkiezing eerlijk verlopen, en moge de grootste prutser winnen!