40 jaar Vips: alle kinderen doen mee!

Vips Bardot bestaat 40 jaar. Dat feest vieren we natuurlijk later dit jaar met elkaar en oud-leden. Net als bij het vorige lustrum verbinden we een goed doel aan de verjaardag van onze volleybalclub. Deze keer zamelen we geld in voor de lokale tak  van Stichting Leergeld en specifiek de actie “Alle kinderen doen mee” 

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is 1 op de 12 kinderen en 2 tot 3 kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De Leergeld Enschede maakt het mogelijk om deze kinderen te laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten,  zoals bijvoorbeeld sport. Denk aan  beschikbaar stellen van kleding of schoeisel of een bijdrage in de contributie.

Sport is zó belangrijk, fysiek maar ook in sociaal opzicht. Zeker in deze tijd waarin steeds meer gezinnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, willen wij als Vips de stichting helpen in Enschede zo veel mogelijk kinderen te bereiken.

Wij gaan daarom door middel van diverse acties de komende maanden geld inzamelen, met als doel op ons lustrumfeest in juni (datum volgt zo snel mogelijk…) een fraaie cheque te overhandigen aan een afvaardiging van Leergeld Enschede.

We beginnen in maart met een loterij . Ook besteden we aandacht aan onze actie tijdens de regionale bekerfinales die we als Vips organiseren zaterdag 22 april in de Pathmoshal. Zoals Vips betaamt: iedereen doet mee voor Alle kinderen doen mee!