Uitvoering nieuwe Corona-regels overheid

De overheid heeft definitief bekendgemaakt dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt gesteld voor deelname aan georganiseerde binnensport per 6 november. Vips 83 kiest ervoor de regels die het kabinet vraagt te hanteren. Wij zijn van mening dat wij ervoor moeten zorgen dat sporten mogelijk blijft.

Wat betekent het praktisch?

  • We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van het team
  • We vragen je om als team de Coronacheck uit te voeren bij de training en wedstrijden
  • Je kunt een aanvoerder of andere coördinator aanwijzen
  • De check kun je uitvoeren via de CoronaCheck app te downloaden 
  • Voor de wedstrijdavonden kijken we naar mogelijkheden om dit onderdeel te maken van de zaaldienst. Meer informatie hierover volgt.

Het bestuur is van mening dat wij ervoor moeten zorgen dat sporten mogelijk blijft. Het niet volgen van de maatregelen vormt een risico voor die toegang, evenals een financieel risico dat wij gezamenlijk dragen. Persoonlijke overtuigingen zijn op dit moment voor ons geen reden om de vereniging bloot te stellen aan dit risico.

We respecteren de eigen visie die leden hebben op deze maatregelen en de consequenties die zij hieraan verbinden. Mocht je hier vragen over hebben dan kan je die te mailen naar het bestuur. We denken graag mee hoe we hier ook voor individuele leden een werkbare situatie van kunnen maken.

Net als de Nevobo zijn wij van mening dat deze maatregelen niet alleen zeer lastig uitvoerbaar zijn, maar ook raken aan de kernwaarden van de verenigingssport. We zijn daarom erg blij dat de Nevobo alles in werking stelt om in samenspraak met het ministerie van VWS tot alternatieven te komen.

Indien veranderingen plaatsvinden, volgt nadere informatie.