Niet om over naar huis te schrijven

Doen we dan maar op het internet. Verfransbauereert noemen we het een debacle, volkomen K, een sof. Het leek met andere woorden zaterdag helemaal nergens op. Niets ten nadele van RAC (dat slim, degelijk en vasthoudend speelde), alles ten nadele van ons.

Meer hebben we niet te vertellen. Uithuilen en opnieuw beginnen: dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Dynamiek, zaterdag in de Diekman-bunker tegen Volley. Alaaf!

door serverproblemen kon dit ultrakorte tekstje pas na 14 pogingen en 24 uur nietsdoen worden geplaatst…