Afgeserveerd

Dit wedstrijdverslag zou kunnen volstaan met twee woorden: volkomen k.. Wat wij zaterdag Aastad te bieden hadden, was het slechtste dat we in jaren hebben laten zien. De onkunde spatte er van af.
Molten Nu zou het jongens als Arjan (zie reactie op vorige bericht) te kort doen als wij dit alleen onszelf verweten: Aastad ontwikkelde mede onder invloed van hun stuiter-Molten een ongekende servicedruk, waarop waarschijnlijk ook de Almeloërs zelf alleen in hun stoutste dromen rekenen. Waarbij zelfs missers via de netrand tot onmogelijke ballen aan onze kant promoveerden.
Het passwerk dat wij daar tegenover stelden, was dermate belabberd dat we zelden of nooit tot een fatsoenlijke aanval kwamen. Het enige waar we redelijk tot goed toe kwamen, was blocken en bij tijd en wijle verdedigen.
Resultaat van deze exercitie: weggeserveerd en eigenlijk gewoon geveegd. 4-0 aan de broek en volkomen terecht ook. Je hebt van die dagen…