Protocol Covid-19

Versie 15 oktober 2020

Helaas speelt het Coranavirus nog altijd een grote rol in ons leven. Ook de activiteiten van Vips’83 als volleybalvereniging worden op allerlei manieren geraakt.

Op deze pagina vind je alle informatie over hoe volleybalvereniging Vips’83 omgaat met COVID-19.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit protocol kunnen gemaild worden naar bestuur@vips83.nl. Dit document is gemaakt met de kennis van dit moment. Indien noodzakelijk of in geval van voortschrijdend inzicht, wordt dit protocol aangepast.

Algemeen volgen wij:

  • de richtlijnen van het RIVM
  • het landelijk sportprotocol van NOC*NSF
  • de richtlijnen van de Nevobo
  • voor de Enschedese zalen de richtlijnen van Sportaal

Informatie over veranderende situaties wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen (WhatsApp groepen, website, Facebook en e-mail)

Competitiewedstrijden

Volleybalvereniging Vips ’83 speelt de thuiswedstrijden in de Pathmoshal.

Kleed je, indien mogelijk, thuis om voor de wedstrijd. Dit voorkomt drukte in de kleedkamers.

Uitspelende teams wordt verzocht in de kantine of in de hal te wachten totdat ingespeeld kan gaan worden (20 minuten voor de wedstrijd). Met name tijdens de wisselmomenten tussen wedstrijden kan hiermee teveel drukte in de zaal vermeden worden.

Vul het Digitaal WedstrijdFormulier (DWF) zo veel mogelijk thuis in.

Looproutes

In de Pathmoshal zijn looproutes aangebracht. Volg deze! Ook op deze manier kan voorkomen worden dat er zich op een gegeven moment te veel mensen op één plek bevinden.

Kleedkamers

De kleedkamers in de Pathmoshal zullen afhankelijk van de landelijke regels niet of slechts beperkt toegankelijk zijn.

Thuis van tevoren omkleden en na afloop douchen blijft de voorkeur hebben.

Tribune/toeschouwers

De tribune in de Pathmoshal zal afhankelijk van de landelijke regels niet of slechts beperkt toegankelijk zijn.

Sportkantine

In de kantine van de Pathmoshal worden de landelijke regels voor sportkantines gevolgd.

Een jonge volleybalvereniging in Enschede die met 6 dames- en 4 herenteams in de Nevobo competitie speelt.